SUCCESS Nepartiniai aidai

Nepartiniai aidai

Laiškai į Angliją (II)

Saulius redaktorius

2020-02-25

Labas sūnau.

Mes gyvename gerai, sveiki ir aš ir motutė. Komputeris veikia, televizorius irgi, ko daugiau norėti? Ot kiti, vatnikai visokie tik skundžiasi, gal jie televizoriaus nežiūri, tai nežino, kaip čia puiku?

Sako viskas čia brangu, net maistas. Bet juk maistas Lietuvoje tik labai geras, todėl ir kainos tokios. Be to tokia babikė ten kalbėjo, kad kainos irgi tik mažėja Lietuvoje. Ir tikrai mažėja. Buvo 3 litai, pasidarė du eurai, sumažėjo? Sumažėjo, juk du mažiau negu trys, tad teisingai ta tetulė kalbėjo.

Matai, jos ir darbas toks, eiti per parduotuvėles ir kainas žiūrėti, ar yra pas jus Anglijoje tokių tetulių, kur eina ir kainas žiūri?

O to rifirendumo tu nebijok. Pas mumi irgi buvo rifirendumas. Klausė ar mes norim kad atominę statytų. Mes čia kaime pasitarėm, ir taip nusprendėm, va buvo atominė, ir ją reikėjo uždaryti, o beuždarant ėmė ir išgaravo kažkur miliardas… Žinai, būna su tais pinigais, guli, guli, o paskui ima ir išgaruoja. Tai mes ir sakom, pastatys naują elektrinę, vėl uždaryti reikės, vėl miliardai garuoti pradės. Blogai, tai ir pasakėm, kad nereikia mums atominės.

Ale valdžia sako,- blogai čia jūs pasakėte, ir niekai tas rifirendumas, jis ne toks buvo, vatnikinis, musėt, mes (valdžia) vistiek darysim kaip mes norim. Ai, ir tegu daro, valdžia jie ten protingi, jie žino, kaip mums geriau. Mes tai nežinom, iš kur mums kaimiečiams. Tai va valdžia kaip norės, taip ir padarys, o tie rifirendumai visokie, tik šiaip. A pas jus ir Anglijoje tie rifirendumai tokie?

Nors pas jus gal ir žmonės kažką žino… Pas mus tai tik runkeliai ir vatnikai, ir ką tokie žinoti gali. Vėl įsileidau į tas palitikas, tik norėjau paprotinti, kad rifirendumai sau, o valdžia sau. Tai ir misliju, norėjus būtų jūsų karalienė išstoti iš tos mūsų sąjungos, seniai išstojus būtų. Bet nenori, tad jeigu ir rifirendumas ir kitep pasakys, ji paskelbs kad čia vatnikinis rifirendumas, ir bus viskas kaip buvę. Valdžia protinga, tam ji ir valdžia, ji viską geriau žino.

Va, pas mus buvo tokia pensionierka, ir ji pradėjo sūdytis su valdžia,- ana sako, pensijos jos maža, ji oriai gyventi negali. Tai teismas skaičiavo skaičiavo, ir nuteisė, kad jeigu ji kruopas valgytų, jai net du eurai kitkam liktų. Tad gali ji gyventi oriai. Va tep. Aš irgi sakau, argi gali runkelis su valdžia sūdytis. Bet keisti tie žmonės, vatnikai, musėt.

Matutė sako, kad čia aš vis apie valdžią. Nu bet kaip kitep, reikia žmonės pagirti, gi dėl mūsų viską daro, naktimis nemiega, mislija, kaip čia ką gero žmonėms padaryti, o apie mus, nu kū apie mus,- sveiki, gyvi, jūsų laukiam, anūkėlio pasiilgom. Mums gerai, mums visada gerai. Tad perduok tu linkėjimus žmonikei, ir anūkėlį nuo mūsų pabučiuok. Ir laikykitės jūs ten, o rifirendumų nebijokit.

Tėtis Pranas

0
0

Panašūs straipsniai

Komentarų skiltis

Komentuokite atsakingai. Jūs atsakingi už savo komentarus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.