SUCCESS Nepartiniai aidai

Nepartiniai aidai

Laiškai į Angliją (IV)

Saulius redaktorius

2020-02-25

Sveiki

Vėl nusprendžiau parašyti meilą. Mes su matute sveiki, ir gyvename puikiai. Smagu, kad pas jumi irgi viskas gerai. O dabar pamonysiu jum ką aš sumislijau. Tai va, stosiu aš in kanservatorių partiją. Niu pirmiausia man patinka, žmonės ten tokie geri. Buvo pensijukes sumažinę, bet juk ne visai atėmė, o galėjo. Bet ir ne tas mani ti traukia. Matai, jeigu ti ilgai būni, tai tavo anūkas tampa tos parcijos vadu. Ir tada gali in Briuselį važiuoti, gali parvažiuoti ir in Seimą eiti, kaip užsimano. Tokius porėdkus jų amžinas vadas, mūsų mylimas Landsbergis sumislijo. Ir gerai anas mislija, jau mes sunkiai gyvenom, tai tegu nors anūkėliai gerai pagyvena.

Landsbergis nuo savo anūkėlio pradėjo. Vat ir aš ti eisiu, o kai mūsų Daliukas bus jau didelis, eis į parcijos vadą. Ir gyvens kaip karalius koks. Ką sūnau pasakysi, veikia makaulė pas senį. Tai va žinokite, dėl anūko ateities jau bus ramu. (Pasiilgom jo, ir ašai ir matutė).

Ir dar gerai, kad Daliukas angelskai kalba. Atai mūsų Prezidentė vis tikrina ar valdžia angelskai moka, tai Daliukas iškart pateks į didelę valdžią. Gal dar jam ir lietuviškai reiktų truputėlį, nors kaži ar ir reik, čia gi negreit jis bus vadu, tada jau visi Lietuvoje tik angelskai kalbės. Prezidentė išmokys.

Biškį neramu dėl tų rusų. Žinai, misliju jie jau mus užėmė. Tik įsijungiu televizorių, ir ten tik apie rusus, ukrainiečius visokius. Va ir pasakyk man, jeigu mes dar Lietuvoje gyvenam, tai apie Lietuvą žinios turėtų būti, ale dabar kitep viskas. Misliju ir valdžia tada turėtų apie savo šalį galvoti, o ne apie rusus kalbėti. O tai dabar ir razumyt sunku, ar jie Lietuvos valdžia, ar Ukrainos, ar Rusijos. Indomu, o jie patys žino? Nors, aišku, jie geri žmonės. Pas mus tai gera gyventi, gal jie nori, ir kitus pamokyti, kad ir pas juos taip gera būt. Bet užteks apie palitiką.

Stasiukė buvo užėjus, niu ta, kurios dukros Australijoj. Pienelio atnešė, nors sakė, kad daugiau neneš, nes veterinorius jos karvę atėmė, nežymėta ana buvo. Reiks nešti pas veterinorių mūs Sargį pažymėti, ir Murkį. O tai irgi atims. Stasiukės gaila, bet ką daryt, valdžios klausyti reikia. Ir žymėti viską. Indomu, peles irgi reik žymėti? Jeigu tep, tai blogai, kaip aš jas išgaudysiu? Nors tegul jas atima, Murkiui bus mažiau darbo.

Ai dar paporinsiu. Buvo toks kanservatorius, Puteikis. Ir saugalvojo savo parciją kurti. Ale pavadinimo vis sugalvoti negalėjo. Ir vieną sugalvojo, ir kitą, ale vis valdžiai netinka. Valdžia gi protinga, žino, koks parcijos pavadinimas turi būti. Taip ir nesugalvojo. Ale gaila, geras žmogus, gal jo parcija Lietuvą dar graženia padarytų. Ale vis tas pavadinimas, musėt jis svarbiau, negu ką parcija darys. Bet valdžia žino, kaip reikia. Sakau, gal tu jam meilą parašytum, pamonytum, tegul vadinas “Lietuvos partija” ir tegul rūpinasi Lietuva, o ne Ukraina, Gruzija ar Rusija… Tep, čia labai gerai, bet juk galima ir dar geriau padaryti. Na, ir tegul padaro, kad anūkus irgi į parcijos vadus imtų, tada stosiu į jo parciją, o ne pas kancervatorius.

Nu va kiek priporinau. Bučiuoju anūkėlį, linkėjimai žmonikei.

Tėtukas ir Mamutė

0
0

Panašūs straipsniai

Komentarų skiltis

Komentuokite atsakingai. Jūs atsakingi už savo komentarus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.