SUCCESS Nepartiniai aidai

Nepartiniai aidai

Morali tikyba

Saulius redaktorius

2020-01-28

Gana dažnai tenka išgirsti, kad TIK tikintieji suvokia moralę, dorą, o visi kiti… kaip rašė vienas įžymus tikintysis kitiems terūpi tik krepšinis ir alus. Taigi, pasižiūrėjęs krepšinį ir prisigėręs alaus, nutariau panagrinėti, ar jau tikrai ČIA viskas taip gražu ir šventa. Jokiu būdu nenoriu įžeisti tikinčiųjų, net ir dogmatiškai tikinčių. Todėl, visiems kurie šventai įsitikinę Biblinių tiesų teisingumu, siūlyčiau paprasčiausia toliau neskaityti.

Nenorėčiau liesti krikščionybės istorijos,- inkvizicija ir kryžiaus žygiai lai lieka ant didžiųjų moralistų sąžinės. Paliksiu ramybėje ir dogmas, beje, 10 įsakymų taip pat viena iš dogmų. Man žymiai įdomiau panagrinėti pačią Bibliją, ir pažiūrėti, ar ten pateikti tikrai jau tokie “tyros moralės” pavyzdžiai ir ar tikrai perskaitęs Bibliją žmogus taps geresnis, jautresnis, doresnis.

  1. Pirmas gan įdomus epizodas,- išmetimas iš Rojaus. Suprantama, piliečiai Ieva ir Adomas nusikalto, bet man tik labai įdomu kuo nusikalto žaltys (gyvatė)? Jeigu pamenate, Dievas uždraudė valgyti vaisius nuo pažinimo medžio, nes… “mirsite”. Gi žaltys pasakė TIESĄ,- “ne, nemirsite”. Ir už tą tiesą buvo skaudžiai nubaustas. Taigi, atsargiai su tiesa. Gal tik tiek ir norėta pasakyti šiuo epizodu?

Kainas – Abelis. Pirmiausia Dievas pats kažkiek išprovokuoja šią pirmąją žmogžudystę, bet įdomybės prasideda toliau. Taigi, jis nubaudžia Kainą, padaro jį NEPAŽEIDŽIAMU, ir paleidžia keliauti “per žmonės”… Kaip Jums patiktų, jeigu taip DABAR elgtųsi su žudikais? Sulaiko, įteikia neperšaunamą liemenę, kulkosvaidį ir paleidžia į “platųjį pasaulį”? Beje, Kainas turi taip bastytis amžinybę, tad jeigu galvoti, kad jis pasitasė ir tapo nepavojingas visuomenei, tokia bausmė išvis netenka prasmės. Tikrai, Viešpaties keliai nežinomi…

Praleiskime krūvą nė kie ne mažiau įdomesnių epizodų, ir pakalbėkime apie tvaną. Sakykime, žmonės buvo labai negeri, ir verti išnaikinimo, bet visi žvėrys, gyvuliai,- šituos už ką? Beje, o jau pradėtus ir dar negimusius kūdikius, už ką, juk jie dar nespėjo nusidėti? Ir po to, kunigai kalba apie abortų uždraudimą, kovoja dėl gemalo gyvybės… Kažkiek veidmainiška, ar ne? Šiaip įdomu, ką pasakytų koks Niurnbergo procesas apie tokį ekologinės katostrofos sukėlimą. Nepagirtų, manau.

Beje, baigiant, kad jau prisiminėm Nojų… Pamenate, kaip Nojus prisigėręs “apsinuogina”, o jo sūnus Hamas jo neapdengia? Na, negražiai pasielgė, sutinku. Bet kuo tai baigiasi? Ogi “žemiausiu tarp vergų” tampa ne Hamas, net ne jo sūnus, o … anūkas. Man tai panašu į stalinizmą, kai už tėvų “nuodėmes” atsakydavo vaikai. Gi čia… O Dieve, Dieve…

Ir čia tik tas, kas bandant prisiminti atėjo į galvą. O jeigu skaityti viską iš eilės? O jeigu vykdyti? Aukšta morale net nekvepia.

Galima kalbėti ir apie Naujajį Testamentą. Apie tai, kaip Kristus prakeikė miestus, jo nepriėmusius. Juk istoriškai, tais laikais po miestus bastydavosi daug apsimetėlių pranašų, dabar ekstrasensais vadinamų. Ir atskirti tikrą ir apsimetėlį, tų laikų žmogui buvo tikrai nelengva. Tad ar krikščioniška buvo žadėti, Kristaus nepriėmusius miestus sulyginti su žeme? Sutinku, viskas tvarkoje, jeigu taip būtų sakęs Hitleris, bet Kristus…

Beje, tikrėją krikščionišką dvasią,- meilę, atlaidumą, susitaikymą, ypatingai išryškino L. Tolstojus. JO Kristus artimesnis man, ir daugeliui humanistų. Bet… už tokius samprotavimus L.Tolstojus buvo atskirtas nuo bažnyčios, paprasčiau tariant, kunigų prakeiktas. Tiesiog labai krikščioniška…

Baigiant, tenorėjau pasakyti, kad abejotinos vertybės, kurių nesilaiko pats vertybių skelbėjas. Jeigu tikėti Biblija, pats Viešpats tas vertybes pažeidinėjo, vos ne kasdien. O jeigu netikėti, tada ko vertas tikėjimas?

Tad, bent jau pažvelgus į pagrindinį krikščioniškąjį veikalą gal taip ir nereiktų taip išaukštinti savų vertybių ir kitus laikyti žemesniais už save? Na, nekrikščioniška taip. Beje, tiek daug prirašiau, ir prisiminiau vieną labai gerai pažįstamą tikinčiąją. Kai jos paklausiau kaip ji paaiškintų kai kurias Senojo Testemento vietas, paaiškėjo, kad ji ir Naujojo neperskaičius. Bet tai netrukdo jai kas sekmadienį bėgti į bažnyčią, o mane laikyti,- „didžiausiu nusidėjėliu“. Taip tad su tuo tikėjimu…

0
0

Panašūs straipsniai

Komentarų skiltis

Komentuokite atsakingai. Jūs atsakingi už savo komentarus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.