SUCCESS Nepartiniai aidai

Nepartiniai aidai

Pasaka apie Kauno marias

Arvydas Ugenskis

2020-05-17

Ten, kur Nemunas vingiavo,
Kur laukuos javai bangavo,
Kur žuvis iš pačio ryto
Net pati į valtis krito.
Žmonės ten kaimuos gyveno,
Žąsys daržuose gageno,
Saulės nušviesti linksmai,
Žaisdavo kiemuos vaikai.
Pasiturintys dori
Žmonės buvo čia visi.
Vaikščiojo jie į bažnyčia,
Kad nelystų velnias šičia.
Nelabasis iš tikrųjų
Vengė lįsti prie dorųjų.
Nes žinojo jis gerai,-
Su šitais menki juokai.
Gavęs yra jis ne syki
Ir per kuprą ir per plikę.
Laikėsi jis atokiai,
Nes tikybos pamatai
Vietinius nuo velnio gynė,
Jo kerus į miltus trynė.


Nelabasis ne juokais,
Siuto stipriai po galais.
Amžius šitaip jis gyveno,
Kol sulaukė keršto savo.
Mat pasaulyje labai
Susvyravo pamatai.
Iš rytų atvyko ponai
Raudoni, kaip pomidorai.
Velnias jiems į ausį suokė,
Per kerus juos visko mokė:-
Kam doriesiems tie namai,
Pievos, žąsys ir laukai?
Daug geriau vandens galybė!
Štai kur buvo jo suktybė!
Ir įtikino jisai,
Nemuną užtvenkt visai.
Padaryti čia marias,
Padirbėjus į valias.
Raudonieji, kaip velniai
Ėmė plušti atkakliai.
Traktorius į talką ėmė
Ekskavatoriais jie žemę sėmė,
Statė užtvanką didingą
Iš betono ir galingą.
Velnias džiaugėsi labai,
Kur tie jūsų pamatai?
Klausė jis dorų žmonių
Išvytų, bet atkaklių.
Pamatai giliai širdį,
Jie tenai neapsemti.
Taip atsakė jam dorieji
Savo kraštą mylintieji.
Pasakose, dainose
Mus gimtinė bus gyva.
Kol dvasia yra stipri
Pamatai išliks tvirti.
Nors namai ir apsemti
Vietoj jų greit bus kiti.
Saugosim ir juos toliau
Nuo velnių kuo akyliau.
Vėl šėtonas neiškentęs
Ėmė niršti – baigės šventės.
Žmonės statėsi namus,
dėjo pamatus dorus.
Ne įkąsti jam tokių –
Dvasiškai labai stiprių.
Neįstengęs jų sugriauti
Velnias ėmė garsiai baubti.
Aidu stipriai nuskambėjo,
Bet jam niekas nepadėjo.
Net ir ponai iš rytų,
Negailėję pastangų,
Žmonių dvasią parklupdyti,
Patys buvo išvaryti.
Ir šėtonas pas šitus,
Greit patraukė į rytus.
Ten girdėti, net šiandieną,
baubiant jį per mėnesieną.

0
0

Panašūs straipsniai

Komentarų skiltis

Komentuokite atsakingai. Jūs atsakingi už savo komentarus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.