SUCCESS Nepartiniai aidai

Nepartiniai aidai

Laiškai į Angliją (IV)

Saulius redaktorius

2020-02-25

Sveiki mielieji,

Pamisliavojau, pasitariau su matute, ir sakom parašykim, kaip ten mūsų vaikai laikosi. Dar viena baika čia pas mumi įvyko. Papletkavosiu.

Buvo pas mumi ant seimo toks Masiulis, labai puikus, tyros širdies palitikas. Dabar jiem sunku, vis galvoja kaip čia mum ką gero padaryti, tai žinai, ir nevalgę lieka, ir taip varganai gyvena. Gi pats žinai, jeigu savim nesirūpini, nieks nepasirūpins. O tie palitikai, tai vis mumis, Lietuva rūpinasi, nėr jiem kada savimi pasirūpinti.

Tai va, sugundė tą gerą žmogų, toks kipšas, apsuko galvą vienas verslinykas, ir eurų jam įkišo. Daug eurų virš šimto tūkstančių. Nors gal ir tas verslinykas geras, gal matė, kad Masiulis nevalgęs, nukaręs visas ir tik padėti norėjo, kas ten jį supaisys. Bet griebė juos ti STT, verslinyką net į tiurmą buvo uždarę, čia tai teisingai, misliju, tai jis nelabasis gerą palitiką sugundė tokią iškadą iškrėsti. O palitiko, tai niekas ir neskriaudė labai, net prakuroras supranta, kad nekaltas anas, teip tik auka.

 Tas Masiulis buvo vyriausias tokioj didelėj parcijoje, tai toj parcijoje kad visi supyko ant jo, juk visi likę ten tokie geri, o dabar dar apie juos kas blogai pagalvos. Ale keisti žmonės. Nu kaip galima apie tokią parciją, kuri kartu su kancervatoriais dirbo, blogai pamislyti? Kas ir drįstų taip, tada juk ir apie kanservatorius galima blogai galvoti, o taip tik vatnikai sau leisti gali. Lietuvoj visi parcijas myli, niu tikri lietuviai.

Masiulis vėliau tikru didžiavyriu pasirodė, ir iš tos parcijos išėjo ir iš seimo. Sako,- ką čia aš susitepęs su jumi tokiais švariais būsiu. Nors koks ten jis susitepęs, net jeigu ir paėmė tuos eurus, tai juk iš bado. Va, kai Bronius, jo sūnus Islandijon patraukė, ir ten irgi buvo krizius (gal ir ten mūsų kanservatoriai nuvažiavę buvo?), tai neatsiuntė Broniui pinigėlių. Anas laukė, paskui, nevalgęs tris dienas papjovė kaimyno vištą, ir sukrimto visą. Niu tai ar toks labai kaltas? Ir net teismas jo pasigailėjo, tik penkis metus prisūdijo, nors prakuroras 7 prašė. Tai juk ir Masiulis tep, gal ir jam vaikai pinigėlių neatsiunčia. Kaip tokį ir sūdyti galima, ir apie parciją blogai mislyti. Ale matai, kiti pikti pas mumi, ir prigalvoja visko apie gerą žmogų.

Vėl aš čionai apie palitiką daug. Tik kad pas mumi kaime in užsienius visi išvažiavo, senukai tik likę, net papletkavoti nėra su kuo. O šiaip mes gyvenam gerai, su Dievo ir Valdžios padėjimu. Atėjo vasara, gal jūs visi vėl pas mus atvažiuosite? Pasiilgom labai ir tavį ir žmonikės ir anūkėlio. Labai laukiam. Atvažiuokit, kitatikių dar neprivežė, dar Kristui meldžiamės, dar puiku viskas. O kaip bus kitąmet, kas ti žino. Laukiam.

Tėtukas ir Matutė

0
0

Panašūs straipsniai

Komentarų skiltis

Komentuokite atsakingai. Jūs atsakingi už savo komentarus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.